Ochrana osobních údajů


Smluvní strany se dohodly, že pokud je kupující fyzickou osobou oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Pokud je právnickou osobou nebo živnostníkům, sdělí mu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.


Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

Provozovatel internetových stránek www.luxusnesauny.sk se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek stanovených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně.

Výjimkou je, při výběru způsobu doručení zboží přepravní službou, poskytnutí nezbytně potřebných údajů externímu dopravci za účelem doručení zásilky.

Provozovatel internetového obchodu luxusnesauny.sk si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem - hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Provozovatel e-shopu:

West Invest Holding s.r.o.

Ulice Biskupa kondom 4577/18
929 01 Dunajská Streda

S kontaktujte se s námi pro plánování sauny, wellness, spa interiéru,interiéru na následujícím kontaktech:

Eurowellness s.r.o.

Ing. David Drda

Tel.: +420 774 064 741
E-mail: drda@spa-virivky.cz

Ondřej Hebký

Tel.: +420 604 103 684
E-mail: hebky@spa-virivky.cz

Nebo zadejte Vaše kontaktní údaje pomocí vyplnění formuláře a náš kolega Vám zavolá!

Poslat Ochrana osobních údajů
cz hu de en at sk