Osvědčení o finanční stabilitě


Certifikát pro finančně nejstabilnější společnosti Mezinárodní poskytovatel obchodních informací a ratingová agentura Dun & Bradstreet klasifikuje finanční stabilitu a obchodní spolehlivost všech provozních společností na základě průběžně měřené a ověřené metodologie vyvinuté mezinárodními odborníky.

Takhle byla naše společnost iSauna Design Kft. vybrána jako jedna z finančně nejstabilnějších společností. Pro naši společnost je velkou ctí být mezi nejlepšími na základě objektivního hodnocení společnosti Dun & Bradstreet. Dbáme na férovost na trhu, proto je pro nás důležité, aby externí odborník potvrdil, že pravděpodobnost platební neschopnosti naší společnosti je extrémně nízká. Věříme, že pomocí certifikátu Dun & Bradstreet ještě více zvýšíme důvěru v naše zákazníky, dodavatele a zaměstnance, která je v dlouhodobých, solidních obchodních vztazích stále důležitější. Uznání stability naší společnosti nezávislým mezinárodním expertům nám posílá zprávu, že jsme na správné cestě při budování a rozvoji naší společnosti.

Jelikož kvalifikace naší společnosti je založena na striktně profesionálních kritériích, není možné se o ni ucházet ani se o ni přihlásit, proto certifikát Dun & Bradstreet skutečně odlišuje naši společnost na trhu. Společnost ISauna Design Kft. získala certifikát Dun & Bradstreet AA (dvojité A), což znamená, že finanční riziko navázání obchodního vztahu s námi je velmi nízké.

Certifikát Dun & Bradstreet je založen na certifikaci Dun & Bradstreet, která již řadu desetiletí certifikuje společnosti na mezinárodní úrovni na základě jejich spolehlivosti. Certifikát Dun & Bradstreet, vydaný se značkami AAA, AA a A, naznačuje stabilitu společností a skutečnost, že společnost s takovým označením je finančně stabilní. Rating společnosti AAA byl zaveden v roce 1989 a od roku 1996 mají společnosti možnost prokázat svoji obchodní spolehlivost formou certifikátu.

Certifikát poskytuje oprávněným společnostem příležitost ukázat ostatním, že jejich společnost je uznávaná, důvěryhodná a úvěroschopná společnost. Certifikát Dun & Bradstreet se používá v mnoha zemích Evropy v různých oblastech podnikání. Hodnocení Dun ​​& Bradstreet je založeno na údajích z několika oficiálních zdrojů, jako jsou v případě Maďarska údaje z ministerstva spravedlnosti, zápisy z rejstříkového soudu, údaje od Národní daňové a celní správy a jiných úřadů.

Kromě údajů z oficiálních zdrojů rating zahrnuje také finanční informace o společnosti, jako jsou rozvahové údaje, výkaz zisku a ztráty a trendy. Hodnocení zohledňuje demografické údaje společnosti nebo organizace, tedy věk, činnost, velikost, vlastníků a propojení společnosti. Z údajů programu Platební zážitek se do hodnocení započítává, zda daná firma hradí své účty včas nebo pozdě, tedy s jakou platební disciplínou. Kromě výše uvedeného se do systému hodnocení Dun ​​& Bradstreet přidává řada dalších shromážděných informací, jako jsou implementační údaje nebo tiskové zprávy.

Jelikož rating Dun & Bradstreet ukazuje nejen aktuální finanční stabilitu naší společnosti, ale také pravděpodobnost, že se náš podnik v příštím roce dostane do platební neschopnosti v důsledku vývoje ratingu Dun & Bradstreet, můžeme s hrdostí říci, že iSauna Design Kft. Bude iv budoucnu stabilním hráčem na trhu.

 

cz hu de en at sk